Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

évnyitó2

Minden szakkollégium eltérő működési rendszerrel bír, hat alapelvben mégis egyetértenek: Szakkollégium csak olyan egyetemi hallgatókból álló intézmény lehet, amely széleskörű autonómiával, kiterjedt önkormányzattal, valamint együttlakó bázissal rendelkezik. Működésének középpontjában a magas színvonalú szakmai munka áll, célul tűzi ki a társadalmi problémákra érzékeny értelmiség képzését, ezen kívül nagy hangsúlyt helyez diákjainak emberi és szakmai fejlődésére is. Éppen ezért, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium igyekszik tagjainak megteremteni a (nemzetközi viszonylatban is) magas szakmai színvonal eléréséhez megfelelő környezetet. Mindehhez társul az intézmény keresztény, jezsuita szellemisége, mely alapköve az Ignác közösségének.


TÖRTÉNET

A Szent Ignác Szakkollégiumot 1990-ben a rendszerváltáskor alapították, majd 2000-ben átvette fenntartását a jezsuita rend, és bekerült a szakkollégium nevébe a jezsuita jelző. A cél mindvégig azonos volt: a kiemelkedően tehetséges egyetemi hallgatóknak szeretnénk olyan környezetet teremteni, amelyben nemcsak magas szakmai színvonalat érhetnek el, hanem egy értékközpontú és a társadalmi felelősséget szem előtt tartó keresztény értelmiség tagjaivá válhatnak. A szakkollégisták személyes fejlődésüket három alappillérre – a tanulmányokra, a lelkiségre és a közösségre – alapozzák. A zavartalan szakmai fejlődést a szakkollégium saját ösztöndíjrendszerével támogatja. Az intézmény létrehozása óta eltelt több mint húsz év alatt a szakkollégium az egyházi szakkollégiumi mozgalom meghatározó intézményévé formálódott.

2011-ben költöztünk a régi kispesti épületből a frissen felújított Horánszky-utcaiba. A műemléki védettségű homlokzat mögött hét szinten elhelyezkedő szobák és közösségi helyiségek (Párbeszéd Terme, folyóirat-olvasó, kápolna, ebédlő, könyvtár, szeminárium-terem, babzsákos szoba) ideális terei a tanulásnak, elmélyülésnek, vagy a beszélgetéseknek, szórakozásnak. A tetőtér 2015 nyarán került beépítésre. Jelenleg több mint hatvan szakkollégista folytatja nálunk tanulmányait. A belvárosi elhelyezkedésnek köszönhetően a legtöbb egyetemhez gyorsan el lehet jutni. A város szívében található jezsuita központ egyik bástyája a Szakkollégium.


PILLÉREK

Közösség

A SZIK olyan szakkollégium, ahol a komoly szakmai munka és pezsgő közösségi élet jól megférnek egymás mellett.

Félévente szervezünk kollégiumi hétvégét, illetve minden nyáron van egy táborunk, amely a gólyatáborokhoz hasonlóan segíti, hogy jobban megismerjük újonnan felvett tagjainkat. Év közben rengeteg rendszeres és spontán programot szervezünk, például pingpongbajnokságot, múzeum-, kiállítás- és színházlátogatást, filmklubot. Hatalmas élmény megtapasztalni a kolibulik hangulatát, a meglepetés szülinapi köszöntések izgalmát, a közös reggelik varázsát és a vasárnap esti közös sportolást. Az Ignác az a hely, mely nem csak szállás, hanem otthon is a mindennapok rohanásában. Ahol elfogadnak, ahol szeretetet, segítséget és odafigyelést kaphatunk. Barátságok, mély és tartós emberi kapcsolatok forrása.

Egy biztos pont Budapest forgatagában.

Szakmaiság

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium diákságában megfogalmazódott az igény, hogy olyan szakmai programot vigyünk végig itt töltött időnk során, mely egyszerre képes megadni a stabilitást, egyfajta közös platformot, a tanárainkkal való személyesebb kapcsolatot, ugyanakkor az önálló kezdeményezéseket is elősegíti.

Ennek érdekében minden kollégista első három évében kötött kurzusrend szerint végzi kollégiumi szakmai kötelezettségeit.

Lelkiség

A jezsuita pedagógia egyik alapvető eleme a szabadság, ami meghatározza a kollégium harmadik pilléreként emlegetett lelkiséget is; egy kötelezettségektől mentes lehetőség ez a kollégisták számára. Az egész évet keretbe foglalja a közös Veni Sancte és az évzáró Te Deum. A lelkiségi programok között szerepel a félévenként tartott lelkigyakorlat, lelkiségi teaház és a „Meet a Jesuit” sorozat, amelynek keretében egy-egy jezsuitával ismerkedhetünk meg közelebbről. Hagyománnyá vált, hogy közösen készülünk Karácsonyra, Húsvétra és Pünkösdre valamilyen imádságos formában. Ezeket a szervezett programokat kísérik a spontán szerveződő közös esti imák, a vizsgaidőszakban egymásért tartott szorító imalánc. A konkrét programokon kívül meghatározó a lelkészi jelenlét, valamint az a kiváltságos helyzet, hogy jezsuita rend központjában van a kollégium épülete. Mindezek még intenzívebbé teszik a lelkiségi életet és plusz segítséget adnak, hogy a kollégisták együtt kereshessék a „másokért élő ember” útját.

Társadalmi felelősségvállalás

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium egyik fontos célkitűzése a társadalmi felelősségvállalás, ezért szakkollégisták különböző szociális projektekben vesznek részt. A legjelentősebb a Gyökerek Tábor, emellett a 2015-2016-os tanévben a Fóton elhelyezett menekült gyerekek segítése, korábban a Pelikán Program és a Jezsuita Roma Szakkollégium tagjai számára nyújtott mentorprogram.

“Ez a MAGIS: nem elégszünk meg soha azzal, ami van. De nem azért, mert telhetetlenek vagyunk, hanem azért, mert tudjuk, hogy tőlünk több telik. Tőletek több telik. És tegyetek meg mindent, ami tőletek telik. Magatokért, családjaitokért, Magyarországért, Európáért, az emberiségért és természetesen hitünkért is. Nem a mi dicsőségünkre, hanem Isten nagyobb dicsőségére. Ha ezt a programot megvalósítjuk, nem kell azon törni a fejünket, hogyan leszünk az ország legjobb szakkollégiuma, mert automatikusan az leszünk. A legjobbak. És ennél kevesebbet, nehogy már elvállaljunk!”


Organogram_SZIK_2019-1-1-1018x720

SZERVEZET

A szakkollégium irányítását a Vezetőség, a Diákbizottság és a Tanulmányi Tanács látja el.  A Vezetőség a mindenkori rektorból (aki az intézményt is képviseli abban a felügyeleti bizottságban, mely a jezsuita egyetemi szakkollégiumokat irányítja és fogja össze), a szakkollégiumi lelkészből és a diákbizottság elnökéből áll.

A szakkollégisták teamrendszerben működnek együtt, minden egyes szakkollégista részt vesz a nyolc munkacsoport valamelyikének munkájában, amelyek az alelnökök felügyelete alatt állnak, valamint a csoport tagjai által megválasztott csoportvezető koordinálásával működnek. A teamek a következők:

  • Marketing Team
  • Kommunikáció Team
  • Rekrutációs Team
  • Spiri Team
  • Belügyi Team
  • Külügyi Team
  • Közösségi Team
  • Szakmai Team

Vezetőség

Rektor: Dr. Sárvári Balázs

Tanulmányi Vezető: Dr. Kelemen Zoltán

Kollégiumi lelkész: Bellovics Gábor SJ

Diákbizottsági elnök: Haraszti Rajmund


Kapcsolat

1085 Budapest, Horánszky u. 18.

Telefon: + 36 (1) 282-9848

Email: