Marosvásárhelyi Egyetemi Lelkészség és Kollégium

majel

A kollégium célja az ignáci lelkiség megismertetése és felkínálása ifjú értelmiségieknek, azaz a jövő erdélyi értelmiség lelki és szellemi formálásához való jezsuita hozzájárulás az erdélyi magyarság szolgálatában. A kollégiumi élet már a jelenlegi formájában is jó alkalmat ad a következőkre: elmélyülni az önismeretben, tudatosítani személyes és közösségi értékeket, megtanulni jó és jobb személyes és közösségi döntéseket hozni, nem elmenekülni a konfliktusos együttélésből és együtt munkálkodásból,  megtanulni, hogy a konfliktusokban hogyan maradjanak szabadok és hűségesek legjobb önmagukhoz, tanulni-, gyakorolni a megértő kommunikációt, és elmélyülni a társadalmi érzékenységben a mások iránti kinyíló szolgálatban.


TÖRTÉNET

“Marosvásárhelyen 1996 – ban már létezik a Marosvásárhelyi Egyetemi és Főiskolai Lelkészség és MaFia-nak nevezik magukat. 1996-2000 között a lelkészségi találkozókat a belvárosi Keresztelő Szent János plébánián tartották, leginkább az akkoriban épülő Deus Providebit Tanulmányi Házban. 2000-ben az Egyetemi Lelkészség a városból távozó minoriták révén az érsek atyától megkapta a Köteles Sámuel utcában levő minorita templomot és a hozzá tartozó kolostort. Az akkori egyetemi lelkész, Bara László így emlékezik: „2000-ben kaptuk meg ezt a kis templomot és a kolostort. Érdekes története volt ennek is. Amikor meghalt Mezei atya, az öreg Bányász atya maradt egyedül itt, és akkor a minorita rendfőnök kérte a környékbeli papokat, hogy segítsenek be. Gondoltam, jó volna, ha nekünk adnák egyetemi lelkészségnek ezt a templomot. A diákoknak csak annyit mondtam, hogy van egy jó szándékom, de nem mondtam meg, hogy mi, és kértem, hogy imádkozzanak érte. Imádkoztunk, hogy ha az Úr akarja, akkor legyen a miénk. És egy év múlva a miénk lett. Azóta vagyunk itt. Több mint tíz éve, hogy a Lelkészség a minorita kolostorban működik. Az elmúlt években a templomot, majd a lelkészségi termeket is felújították, hiszen „kócos” volt az épület, mondhatni romhalmaz. Ma már felújítva és a fiatalok igényének megfelelően berendezve várja azokat az egyetemistákat, akik keresztény környezetbe vágynak, egy közösség és egy otthon után.”

2008-ban Bara László egyetemi lelkész hívására és bíztatására érkeznek a jezsuiták, Szőcs László és Jakabos Barnabás, hogy átvegyék az ifjúság nevelését. A Lelkészség keretében már hagyománnyá lett jól működő programok, mint: tematikus estek, farsangi bál, egyéb közösségi tevékenységek folynak. Nagyjából 25-30 diák él a lakásokban. 2012-től a kollégium 80 bentalkóval működik. Fontosabb struktúrái: állandó féléves programmá lesznek a lakóközösségi kiértékelő estek (Magis), immár hagyománnyá lesz, hogy első félévben önképzőköröket tartanak kedd esténként a bentlakók, második félévben pedig önkéntes szolgálatot vállalnak különböző rászorulókat gondozó intézményekben. Egyre gyakoribbá lesznek az újjonan kialakított „kávézóban” az olyan közös estek és programok, melyek kifejezetten az itt élő diákok fejlődését és közösséggé érését segítik elő.


SZERVEZET

Lakóközösségek

A kollégium szervezeti felépítésében talán a legfontosabb és legalapvetőbb szervezeti egységek a lakóközösségek. Egy kollégista itt eltöltött idejére is valószínűleg az gyakorolja a legnagyobb hatást, hogy kivel lakik együtt, illetve hogy kivel és hogyan van együtt szabad idejének jó részében.

Magis körök

A Magis-körök egy jezsuita lelkiségi szóról kapták elnevezésüket, ami azt jelenti, hogy “többet, jobbat, odaadóbban, nagylelkűbben, szabadabban, a fejlődés és növekedés szellemében…”, és itt konkrétan egy rendszeres havi esti összejövetelt takar. A lakások lakói, egy kísérő jelenlétében,  havi rendszerességgel, azaz rögzített időpontban  összeülnek, hogy beszéljenek mindenről, amiről egy jó együttélés esetében beszélni érdemes: önmagukról, az együttélés nehézségeiről, élményekről, amelyek hálát, növekedést ajándékoztak.

Aktív csapatok

  • Rendezvényszerveződő Csapat
  • Képzés és Szakmaiság Csapat
  • Lelkiségi Csapat
  • Egészséges Életmód Csapat
  • Környezettudatos Csapat
  • Zene Csapat – Magis zenecsoport
  • PR Csapat

Intézményvezető: Kovács Miklós

Kapcsolat:

540057 – Târgu-Mureş, str. Köteles Sámuel nr. 2.

Adminisztráció: 

Facebook oldal: facebook.com/MaJeKollegium