Collegium Hungaricum Lovaniense

leuven_csapat

A kollégium P. Muzslay István SJ (1923-2007) atyának és belga segítőinek köszönheti létét és immáron fél évszázada biztosít otthont magyar fiataloknak. Jelenleg tizenhat helyet kínál olyan magyar diákoknak és kutatóknak, akik Nyugat-Európa egyik leghíresebb és legrégebbi egyetemén, a Leuveni Katolikus Egyetemen, szeretnék ismereteiket bővíteni, mindezt a kollégium kínálta keresztény közösségi élet keretei között


TÖRTÉNETE

A második világháború után, az 1948/1949-es tanévben menekült magyar fiatalok közösen kibéreltek egy házat Leuvenben, és ott új szervezetet (Magyar Nemzeti Csoport) és diákotthont alapítottak, amit az akkor nagy nemzetközi hírnévnek örvendő magyar bíborosról Mindszenty Diákotthonnak (hivatalos nevén: Home Cardinal Mindszenty) neveztek el.

Az 1956-os forradalom leverése után több mint kétszáz magyar diák iratkozott be a Leuveni Katolikus Egyetemre, közülük száznegyvenhatan szereztek diplomát. 1968-ban a Leuveni Katolikus Egyetem nyelvi alapon két részre szakadt, és a francia nyelvű egyetem Louvain-la-Neuve-be költözött. A holland nyelvű leuveni egyetemen szinte alig maradt magyar nyelvű hallgató. Az 1980-as évektől azonban a Collegium Hungaricum újra virágzásnak indult.

Az épület fenntartója 1998-2011 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem volt. Ebben az időszakban a kollégiumban mintegy százhúsz, javarészt az Európai Unió Erasmus csereprogramjában részt vevő diák fordult meg. 2012 februárjától a Collegium visszakerült a JTMR fenntartásába.


A KOLLÉGIUM PROGRAMJAI

A kollégium kohézióját és a diákok szellemi fejlődését sokszínű eszközökkel próbáljuk elősegíteni. A különféle egyetemi hátterű lakók változó gyakorisággal a FED (Friday Evening Discussion) előadásainak keretében osztják meg egymással, mi a tétje annak a tudományterületnek, kutatásnak, amelynek részesei. Ezen felül az FRT (Friendly Religious Talks) keretében félévente több angol nyelvű, vallási témájú beszélgetést is szervezünk, melyekre neves előadókat hívunk meg. A kollégium diákjai a belgiumi jezsuita provinciához tartozó leuven-i székhelyű jezsuita kollégium (Dondeyne Huis) szemináriumaiba is bekapcsolódnak, mely évente négy alkalmat jelent.

A tanévre eső keresztény és nemzeti ünnepek lehetőséget teremtettek arra, hogy a lakók személyesebben, kisebb közösségben emlékezzenek, és gondolkodjanak az esemény jelentéséről. A kollégium havonta legalább egy magyar nyelvű szentmisét biztosít a diákoknak. Továbbá minden félévben (karácsony előtt és húsvét előtt) egész napos lelkigyakorlatot szervez, amely jezsuita spirituális vezetéssel zajlik.

A kollégium félévente szervez több napos csapatépítő tábort Vallóniába, valamint a közösség aktuális igényeihez igazodva egy napos kirándulásokat is segít megvalósítani. Ezen felül a kollégium évente egyszer magyar táncházat is szervez, valamint a számos egyéb, a magyar kultúrához kapcsolódó esemény szervezésében valamint lebonyolításában is aktív.


Kapcsolat:

Blijde-Inkomststraat 18.

3000 Leuven

BELGIUM

Kollégiumi vezetőség: