Kaszap István Szakkollégium

kaszap istván kollégium hallgatói

A Kaszap István Egyetemi Kollégiumot 2011-ben a Jezsuita Rend Magyarországi Rendtartománya hozta létre azzal a céllal, hogy a felvételt nyert egyetemi hallgatók számára biztosítsa azt a minőségi – szellemi, lelki, fizikai – környezetet, mely elősegíti emberi növekedésüket, szakmai elmélyülésüket, szélesebb körű tájékozottságukat a műveltségek területén.

Kiemelt törekvésünk, hogy segítsük hallgatóink tehetségének kibontakozását mások – Katolikus Egyház, ill. más egyházi közösségek – az egész magyar társadalom javára. Küldetésünk, hogy hallgatóink keresztény értékrend szerint élő, képességeikkel élni tudó értelmiségiekké, másokért élő emberekké váljanak.


TÖRTÉNET

A kilencvenes évek végén Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya szép ajándékot kapott Dr. Bérczy Tibornétól, Ancika nénitől, aki felajánlotta Szeged belvárosi házát a Rend céljaira. A tervek elkészültével megkezdődött az építkezés, hogy az addig a Dóm tér 5. sz alatt lévő Noviciátus új, önálló székhelyet kapjon. 2002-ben készült el a közel 1000 m2 –es épület, négy szinten. 2006 telén, a Renden belüli személyi változások miatt, a noviciátus Budapestre költözött.

A kiürült épület és az egyetemista csoport tagjainak egymáshoz fűződő jó kapcsolata révén felmerült az ötlet, hogy az épület szolgáljon albérletül. Alapító igazgató P. Pakot Géza SJ., kinek munkáját P. Rigó Jenő SJ. folytatta, 3 éves szegedi tartózkodása alatt növelte a kollégium felszereltségét. Jenő atya munkája révén lehetővé vált a kollégiumi státus elnyerése, melynek hivatalos dátuma 2011. A Kollégium fenntartója Jézus Társasága. Hamarosan önálló jogi személyként, megalakult a 30 főt elszállásolni tudó, kiemelt adottságokkal bíró Kaszap István Kollégium. 2015-ben szerződésben a Szegedi Tudományegyetemmel A Minisztérium Szakkollégiummá minősített minket.


TANULMÁNYI REND

Hat féléves, mindenki által hallgatott fő kurzusaink a keresztény értelmiségképzés megalapozása: filozófia, teológia, jog, közgazdaság, bioetika, kommunikáció. Hallgatóink félévente egy kiegészítő kiskurzus munkájába kapcsolódnak be: konfliktuskezelés, tanulástechnika, metodológia, matematika, biblikum stb.

Önképzőkörök, műhelyek indítása javasolt és támogatott

Szabadon választott tevékenység: hitéleti közösség, karitatív munka, sport, művészet, stb.


IGAZGATÓSÁG

Hess István SJ., igazgató, lelkész

Hortváth Tibor, titkárságvezető, tanulmányi felelős

Dr. Jóriné Dr. Csík Veronika, mentálhigiénés szakember, pszichiáter

TANULMÁNYI TANÁCS

Prof. Dr. Farkas Beáta, egy. tanár

Prof. Dr. Balogh Elemér, egy. tanár

Prof. Dr. Dux László, egy. tanár


Kapcsolat:

6722 Szeged, Jósika utca 33.

Telefonszám:
P. Hess István SJ
+36 30/465-7557