Jezsuita Roma Szakkollégium

jrsz_csoportkep

Európában egyedülálló szerzetesrendi kezdeményezésként, 2011-ben nyitotta meg kapuit a budapesti Jezsuita Roma Szakkollégium. A jezsuita rend által fenntartott szakkollégium célja, hogy a cigány közösségekből egyetemekre és főiskolákra kerülő kevés fiatal megkaphassa mindazt az infrastrukturális, szakmai és emberi támogatást, ami a diplomaszerzéshez és az elhelyezkedéshez szükséges, és amit sokan családi vagy iskolai hátterük révén eleve magukénak tudhatnak.


KÜLDETÉS

Küldetésünk, hogy a hozzánk járó roma hallgatók társadalmi felelősségvállalásban élenjáró, szakmailag felkészült, felnőtt és felelős életvezetésre kész, keresztény értékrenddel bíró értelmiséggé formálódjanak.  Az ország többi roma szakkollégiumával együtt hisszük, hogy az intézményeinkben együtt lakó és tanuló közösség sikeres együttélési modellként példát mutathat társadalmunkban, ezért programunkba olyan nem roma fiatalokat is várunk, akik hasonlóan hátrányos helyzetből érkeznek, és tiszteletet tanúsítanak a cigányság értékei iránt.

Intézményünk egyik különlegessége, hogy a szakkollégisták 10 különböző felsőoktatási intézmény hallgatóiból tevődnek össze.  A tanulmányi rendszerünket ennek megfelelően, a diákok visszajelzéseire alapozva alakítottuk ki úgy, hogy a legkülönbözőbb tudományterületről érkező diákok mindegyike számára egyformán hasznos legyen.

Szakmai programunk keretében lelkiségi, romológiai, közismereti képzéseket nyújtunk diákjaink számára. A kurzusokon kívül nyelvtanfolyamokkal, tréningekkel, közösségi vitaestekkel és kulturális programokkal segítjük a diákokat abban, hogy minél szélesebb körű ismeretek és az életben való sikeres helytálláshoz szükséges kompetenciák birtokában, kritikai gondolkodással és egészséges roma-magyar identitástudattal léphessenek majd ki a munkaerőpiacra.

Az ismeretátadáson túl fontosnak érezzük, hogy diákjaink a közösségük aktív, “másokért élő” tagjai legyenek, éppen ezért ösztöndíjrendszerünkben kiemelt helyet foglalnak el azok a feladatok, amiket akár a szűkebb, kollégiumi közösségükért, akár a tágabb környezetükért vállalnak a fiatalok.  Kulcsszerepet tulajdonítunk továbbá a félévente megrendezett közösségépítő, kompetenciafejlesztő tábornak.

A jövőre nézve legfontosabb feladatunknak látjuk a középiskolás diákok felé való nyitást, hogy a tehetséges roma fiatalok azzal a bizonyossággal jelentkezhessenek felsőoktatási intézménybe, hogy egyetemista éveik alatt egy támogató közösség tagjai lehetnek. Ezért, s a már szakkollégista diákok minél mélyebb elköteleződéséért dolgozik a Jezsuita Roma Szakkollégium minden munkatársa, oktatója és mentora, annak érdekében, hogy minél több roma fiatal érhesse el az álmait rajtunk keresztül.


ALAPPILLÉREK

A JRSZ keresztény alapokra és jezsuita hagyományokra épülő szakkollégium, mely a társadalmi felelősségvállalásban élenjáró, szakmailag felkészült, felnőtt és felelős életvezetésre kész roma értelmiségi fiatalok fejlődését segíti.

  1. Keresztény alapokra épül: az adás, adni tudás, az önzetlenség, az aktív cselekvés másokért és a jézusi szeretet, elfogadás beépülése a napi tevékenységbe a fiatalok életvezetése során.
  2. Társadalmi felelősségvállalással bír: tudatos, kezdeményező és célirányos tevékenység a társadalmi jólét és igazságosság erősítése érdekében, kiemelten a roma közösségek támogatása és felzárkóztatása területén.
  3. Szakmailag felkészült: középtávú célunk, hogy tanulóink jó vagy kiváló eredménnyel fejezzék be felsőfokú tanulmányaikat, és szakmájuk gyakorlása révén növekedjenek, boldoguljanak a saját és a társadalmi jólét elősegítése érdekében.
  4. Felnőtt, felelős életvezetésre kész: a „tehetségerők” egyéni felszabadítása, a személyiség fejlesztése és az alkotóképesség erősítése révén felelősségvállalásra és elkötelezettségre képes fiatalok hagyhassák el a szakkollégiumot a tanulmányaik befejezésekor.

Célunk, hogy a fentiekben megfogalmazottakat támogató programokkal, képzésekkel, eseményekkel, tartalommal alakítsuk. Az intézmény működésének tartalmi részét egymásra épülő, fejlesztő jellegű, döntően tapasztalatra épülő, gyakorlatias programokkal töltjük meg, amelyek az ösztöndíjrendszerrel együtt motiváló, egymást erősítő módon épülnek be a szakkollégium életébe. Fontosnak tartjuk a programjaink legtöbbjének eredményességét mérő, és a mérhetőségre épülő ellenőrzés bevezetését. Ezzel tudjuk nyomon követni, hogy a misszióban megfogalmazott célok felé haladunk-e, vagy eltértünk azoktól.


SZAKMAISÁG

A Jezsuita Roma Szakkollégium szakmai programja három pillérből épül fel. Az első pillér a kettős identitás modul, amely hangsúlyt fektet a kettős identitás építésére, a közéleti és a kultúrateremtő elitként való szerepvállalás szakmai megalapozása érdekében. A második pillér a spirituális modul, míg a harmadik pillér a közismereti modul.


MUNKATÁRSAK

Rektor: Hámori Orsolya

Kollégiumi lelkész: Hoffer József SJ

Tanulmányi vezető: Pető Katalin

 


Kapcsolat:

1191 Budapest, Hunyadi u. 2-6.

Telefonszám: +36 (1) 704-8950