Mi a JEK?

_igp3712-1
Létezik egy közösség, aminek az a célja, hogy tagjai kölcsönösen profitáljanak a tagságból.

Létezik egy szervezet, aminek az a célja, hogy szinergiát teremtsen, ne pedig egységesítsen.

Létezik egy kezdeményezés, aminek az a célja, hogy összefogja a három országban működő magyar jezsuita felsőoktatási kollégiumokat.

Ez a közösség, ez a szervezet és ez a kezdeményezés pedig nem más, mint a Jezsuita Egyetemi Kollégiumok összessége. Ha valaki felvételt nyer az egyik jezsuita kollégiumba, vagy szakkollégiumba, az rögtön egy tágabb közösség tagjává is válik, amely három országban összesen öt kollégiumot foglal magába: a budapesti Jezsuita Roma Szakkollégiumot, a szegedi Kaszap István Kollégiumot, a leuveni Collegium Hungaricumot, a Marosvásárhelyi Egyetemi Lelkészség Kollégiumát és a budapesti Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumot.

Ezek a szakkollégiumok más és más módon működnek, más célokat tűztek ki maguk elé, amelyeket szintén különböző módszerek segítségével szeretnének elérni. Az egyes modellek különbözőségében azonban mégis találhatóak közös pontok.  Ezek a közös pontok adják a közös identitást, a közös fedelet. Ez a közös fedél pedig a jezsuita háttér.

A jezsuiták szeretik a változatosságot. A Jezsuita Egyetemi Kollégiumok szervezete szereti, hogy a tagjai ennyi mindenben különböznek egymástól, hiszen ebben a sokszínűségben rejlik az erősségük. A különbözőség lehetőséget biztosít az egymástól való tanulásra.

A Jezsuita Egyetemi Kollégiumok szervezete azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az egyes tagintézmények hallgatói számára kapcsolati hálót, országhatárokon átnyúló intézményesített szakmai együttműködést, ösztöndíj-lehetőségeket, tudástranszfert, vagy akár csak a baráti kapcsolatok lehetőségét biztosítsa – legyen az egy közös konferencia, lelkigyakorlat, lakhatás egy külföldön elnyert ösztöndíj miatt, együtt eltöltött hétvége, vagy egy kollégiumok közötti sportbajnokság.

A kollégiumok közötti együttműködés keretei és konkrétumai még nyitottak, ezeket közösen alakíthatjuk ki. A Jezsuita Egyetemi Kollégiumok szervezete azzá válik, amivé mi szeretnénk majd, hogy váljon. Annyit tudunk majd kivenni belőle, amennyit együtt beleteszünk. Egyelőre még csak egy tiszta lap, amire azt írunk, amit csak szeretnénk.

Egy azonban biztos: ha valaki az egyik kollégiumban otthon van, az otthont találhat a többiben is, legyen Budapesten, Leuvenben, Marosvásárhelyen vagy Szegeden.