JEK ösztöndíj

LCH

Pályázz a JEK ösztöndíjra a 2022/23-as tanév tavaszi félévére!

Ha bármely Jezsuita Egyetemi Kollégium (JEK) diákja vagy, és szeretnél a belgiumi Leuven-ben tanulni és más kollégiumok diákjaival kapcsolatokat építeni, akkor pályázd meg a JEK ösztöndíjat! 

A JEK ösztöndíjas hallgató a Leuven-i Collegium Hungaricum diákjaként max. 600 EUR támogatási összeget igényelhet havonta, 5 hónapon keresztül, amelyből a Leuven-i Collegium Hungaricum lakhatási költségét és egyéb, megélhetési kiadásait fedezheti. Az ösztöndíjat érintő kötelező vállalások a pályázói nyilatkozatban érhetők el. 

Jelentkezési határidő a 2022/23-as tanév tavaszi félévére: 2023. február 15. (éjfél)

A jelentkezés módja:

A pályázati anyagok hiánytalan kitöltése (elektronikusan), a dokumentáció eredetiben aláírt (minden oldalon), szkennelt formában, pdf fájlként való megküldése e-mail címre legkésőbb 2023. február 15. éjfélig.

A pályázat kötelezően csatolandó dokumentumait 1 példányban, minden oldalon aláírva, papír alapon is meg kell küldeni  az alábbi címre: Nagy Ilona, 1085 Budapest, Horánszky utca 20. A postára adás határideje: 2023. február 15. éjfél.

Jezsuita Egyetemi Kollégiumi Hálózat ösztöndíj-szabályzata

Kötelezően benyújtandó dokumentumok listája:

  1. JEK ösztöndíj_Jelentkezési lap
  2. JEK ösztöndíj_Pályázati törzslap
  3. JEK ösztöndíj_Pályázói nyilatkozat
  4. JEK ösztöndíj_Motivációs levél
  5. Középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, leckekönyv vagy kinyomtatott teljesítési igazolás szakonként, másolatban/szkennelt formában vagy hallgatói jogviszony-igazolás szakonként (nincs formai követelmény – pályázó biztosítja, elfogadható a hallgató által hitelesített másolati példány: “A másolati példány az eredeti dokumentummal mindenben megegyezik. Keltezés és hallgató aláírása”)
  6. Igazolás az elkötelezett szerepvállalásról a szakkollégiumban/bármely középiskolai típusban/kollégiumban vagy igazolás szakkollégiumi/középiskolai tanulmányokról. Az igazolás vonatkozhat a szakkollégiumi felvételt megelőző időszakra is. (nincs formai követelmény – igazoló személy: szakkollégiumi vezető, rektor v. Db. elnöke elfogadható a hallgató által hitelesített másolati példány: “A másolati példány az eredeti dokumentummal mindenben megegyezik. Keltezés és hallgató aláírása”)
  7. Tudományos /tanulmányi és/vagy szakkollégiumi tevékenység során elért eredmény, amelyhez kiegészítésként a pályázó csatolhat a tevékenységét igazoló tanári ajánlást. Az igazolás a korábbi Szakkollégium illetve a korábbi középiskolai tanulmányok időszakára is vonatkozhat (nincs formai követelmény – – igazoló személy: tanár, oktató).

Megjegyzés:

A Covid-19 járvánnyal kapcsolatos mindenkori hivatalos hazai és nemzetközi előírásokat és korlátozásokat a JEK ösztöndíj igénybevételekor (a pályázat benyújtásától az ösztöndíjas időszak végéig) figyelembe kell venni.

 

Ösztöndíjasaink írták:

Győri Boldizsár, a JEK ösztöndíj 2020/21-es tanév tavaszi félévének nyertese

“A Jézus Társasága Alapítványtól kapott JEK ösztöndíj komoly anyagi segítséget jelentett a tavaszi félévben. Mivel így jóval kevesebbet kellett egyetem mellett dolgoznom, lehetővé vált, hogy nyelvet tanuljak és különórára járjak, illetve, hogy könyvklubbot indítsak a kollégiumban. A felszabaduló időnek köszönhetően pedig annyi figyelmet tudtam fordítani a szakdolgozatomra, amennyit az megérdemelt.”

 

Szebellédi Áron, a JEK ösztöndíj 2016/17-es évi nyertese

“Alkalmazott közgazdaságtani alapképzésemet befejezve az az elhatározás született meg bennem, hogy a mesterdiplomámat lehetőség szerint külföldön szeretném megszerezni. Erre biztosított kiváló lehetőséget a JEK ösztöndíj, amelyet egyszerre pályáztam meg a KU Leuven MBA mesterképzésre való jelentkezéssel.

A belgiumi egyéves tartózkodás több szempontból is meghatározó volt. Egyrészt a világ egyik leg(el)ismertebb felsőoktatási intézményének lehettem hallgatója, ahol az üzleti világban is tapasztalt oktatók segítették a szakmai fejlődésünket. Másrészt részese lehettem mindannak a kulturális és szociális sokszínűségnek, amit egy olyan hatalmas egyetemi város nyújt, mint Leuven, vagy épp a vonattal 20 perc alatt megközelíthető Brüsszel. Mindeközben a leuveni Collegium Hungaricum egy olyan biztos pontot jelentett, amely egyszerre nyújtott közösségi élményeket a közös beszélgetések, délutáni sörözések, társasozás mellett; biztosított lehetőséget a lelki megújulásra az esti imák, lelkigyakorlatok során; illetve engedett teret a szakmai látókör szélesítésére a meghívott előadókkal való beszélgetések és az egymás területeit bemutató estek által.

A Belgiumban töltött egy év után a mai napig is hálával gondolok vissza a sok élményért, fejlődésért és persze a kiváló belga sörökért, sajtokért.”