Lelkigyakorlat Támogatás és Ifjúságvédelem

LELKIGYAKORLAT TÁMOGATÁS JEK KOLLÉGIUMOKBAN

A jelen kiírás a Jézus Társasága Alapítvány Kuratóriumának 2/2018. (II.20.) sz. határozata.

A Kuratórium minden jezsuita szakkollégista számára lehetővé kívánja tenni a Manrézában végzett lelkigyakorlatokon való részvételt az alábbiak szerint:

·        A kedvezményes diákár felét (melynek összege 2018-ban 2.250,- Ft) rektori javaslat alapján a diák téríti meg közvetlenül a Manrézának, a diákár másik felét pedig a szakkollégium fizeti meg a számára kiállított számla alapján.

·        A diák számára további kedvezmény igénybevételére külön rektori javaslat, vagy a diák vállalása (pl. önkéntes munka helyben) szükséges.

·        Továbbá a Kuratórium kéri az egyes szakkollégiumok rektorait, hogy a tervezhetőség miatt egy félévre vonatkozóan előzetesen mérjék fel a lelkigyakorlatos igényeket és küldjék meg a Kuratórium számára.

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

A JEZSUITA REND SZABÁLYZATA RENDTAGOK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA

“A Jezsuita Rend fájdalommal veszi tudomásul, hogy a külföldi tapasztalatok alapján társadalmunk egyre veszélyeztetettebb tagjai a kiskorúak s a sebezhető felnőttek, mindez alapjában veszélyezteti a család, közösség, az Egyház alapját jelentő bizalmat. Intézményeink elkötelezettek a személy tisztelete iránt, és hogy olyan támogató környezetet teremtsen, mely védelmet ad kiskorúaknak minden pszichikai, szexuális és fizikai visszaéléssel szemben.

A preventív lépések mellett az útmutató együttérzéssel és minden segítséget megadva fordul az esetleges sértett kiskorúak felé. Lelkipásztori segítséget nyújtunk azoknak is, akiket sértő magatartással vádolnak. Ennek megfelelően a jelen útmutató nemcsak világos kereteket kíván szabni ezen esetekben, hanem pozitív iránymutatást is kíván adni a lelkipásztori és nevelési munkánk minden területén. (…)”
JTMR gyermekvédelmi szabályzat_folyamatabraval_alairt_ 20191205